Formular de înscriere

Taxa de participare

  • înscriere până la data de 23 noiembrie – 60 lei / persoană
  • înscriere între 23 noiembrie – 30 noiembrie – 80 lei / persoană
  • copiii beneficiază de înscriere gratuită

         După 1 decembrie nu se mai fac înscrieri!

 

Pentru înscrieri accesați linkul ÎNSCRIERI

 

Validarea înscrierii se va face doar după achitarea taxei de participare prin transfer bancar:

Asociaţiei Club Sportiv TRIT Piteşti

CIF: 40658421

Detalii de plată: nume, prenume participant, cursa

CONT RON: RO36BTRLRONCRT0479502601

 

Datele cu caracter personal ale dvs. sunt necesare în vederea înscrierii în competiție și vor fi șterse în termen de 365 de zile de la finalizarea Semimaraton Pe Argeș în Jos.
Vă informăm că aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul „de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Totodată aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, în limitele prevederilor legale în vigoare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Asociaţiei Club Sportiv TRIT Piteşti la adresa de email contact@peargesinjos.ro.
Asociaţiei Club Sportiv TRIT Piteşti asigură confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumandu-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.