Formular de înscriere

Taxa de participare

  • înscriere între 24 noiembrie – 30 noiembrie – 80 lei / persoană
  • copiii beneficiază de înscriere gratuită

         După 1 decembrie nu se mai fac înscrieri!

 

Datele cu caracter personal ale dvs. sunt necesare în vederea înscrierii în competiție și vor fi șterse în termen de 365 de zile de la finalizarea Semimaraton Pe Argeș în Jos.
Vă informăm că aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul „de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Totodată aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, în limitele prevederilor legale în vigoare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Asociaţiei Club Sportiv TRIT Piteşti la adresa de email contact@peargesinjos.ro.
Asociaţiei Club Sportiv TRIT Piteşti asigură confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumandu-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.