Regulament

Mai jos regăsiți regulamentul concursului Semimaraton „Pe Argeş în Jos – 2017

Probe

Semimaraton – 21 de km alergare
Cros 7 km – 7 km alergare
Cros 14 km – 14 km alergare

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul http://www.peargesinjos.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe site-ul http://www.peargesinjos.ro .

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Semimaraton „Pe Argeş în Jos” 2016.

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

18 decembrie, Parcul Ştrand, Piteşti, strada Costache Negri

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

Fiecare participant trebuie să semneze declaraţia de participare pe proprie răspundere. La eveniment pot participa doar minori cu vârste de peste 14 ani. Pentru minorii între 14 şi 18 ani, declaraţia trebuie să fie semnată atât de participant cât şi de unul dintre părinţi, iar unul din părinți se obligă să parcurgă proba alături de minorul înscris la eveniment.

Concurenţii nu au voie să arunce în parc pet-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, ca și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor va atrage eliminarea participantului din concurs și din cadrul evenimentului Semimaraton „Pe Argeş în Jos” 2016.

Concursul va fi considerat ca finalizat de către un concurent dacă a fost parcurse în întregime traseul. Participanţii nu pot părăsi traseul şi nici nu îl pot schimba. Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare. Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 3 ore de la start.

În măsura în care condiţiile meteo sau orice alţi factori externi nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul.

ARTICOLUL 4. MECANISMUL COMPETIŢIEI

4.1 Reguli generale

4.1.1 Startul probelor de 7 respectiv 14 km va avea loc la ora 10:40. Startul la proba de 21 de km va avea loc la ora 10:40.

Numărul de concurs primit la validarea înscrierii trebuie prins pe piept, la vedere, fără a fi acoperit cu bluze sau geci.

Traseul va fi marcat pe toată lungimea. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage ne-validarea probei concurentului.
Concurentul trebuie să respecte regulile de conduită civică pe toată durata traseului şi să acorde prioritate pietonilor aflaţi în parc.

In caz de imposibilitate de participare la competitie, taxa de participare nu se restituie. In schimb, concurentul poate transfera dreptul de participare unui altei persoane, notificand aceasta schimbare organizatorului.

4.2. Clasament

Se vor face două tipuri de clasamente: clasament Open care va cuprinde toți participanții și clasament pe grupe de vârstă, grupele fiind după cum urmează: 16-18, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+ ani. Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin.

ARTICOLUL 5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Semimaraton „Pe Argeş în Jos” se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminate din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Organizatorii se oblige să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

În caz de anulare a evenimentului din motive independente de voinţa organizatorilor, organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment.

Anunțuri